Boetes Door Belastingdienst

Home » Blog » Geen categorie » Boetes Door Belastingdienst

Geplaatst door lamersrozendal in Geen categorie op 04 september 2015

Wanneer Kan De Belastingdienst Boetes Opleggen?

In de volgende situaties kan de Belastingdienst jou een boete opleggen:

 • Je vraagt niet (of niet op tijd) om toezending van een aangifte.
 • Je stuurt jouw aangifte niet (of niet op tijd) in.
 • Je vult jouw aangifte onjuist of onvolledig in.

SOORTEN BOETES:

 1. Verzuimboete: niet of niet tijdig vragen om toezending aangifteformulier

Vraag je niet of niet op tijd om toezending van een aangifte? Dan kun je een verzuimboete krijgen. Niet op tijd betekent:

 • voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting binnen 6 maanden na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan
 • voor de erfbelasting binnen 8 maanden na het overlijden
 • voor de schenkbelasting binnen 2 maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden

De Belastingdienst legt geen verzuimboetes op als je binnen 2 weken na deze termijnen om een aangifte vraagt.

 1. Verzuimboete: aangifte niet of niet op tijd gedaan

Doe je jouw aangifte niet of niet op tijd? Dan kun je ook een verzuimboete krijgen. Niet op tijd betekent hier: buiten de termijn op de aanmaning. Heb je geen enkele schuld aan het niet of niet op tijd doen van een aangifte? Dan legt de Belastingdienst jou geen boetes op. Let op: Schuld van jouw adviseur wordt aan jou toegerekend!

 1. Vergrijpboete: opzettelijk onjuist of onvolledig

Doe je opzettelijk geen aangifte? Dan kun je een vergrijpboete krijgen. Dit kan ook als je opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte doet. De Belastingdienst kan jou ook een vergrijpboete opleggen bij een navorderingsaanslag, die zij jou sturen als een eerdere aanslag te laag was. Als blijkt dat die navorderingsaanslag komt doordat je opzettelijk (of met grove schuld) onjuiste of onvolledige gegevens verstrekte, dan is dat een vergrijp en krijg je een boete.

Hoe hoog kan een boete zijn?

 1. Verzuimboete

Als je niet (op tijd) verzoekt om toezending van een aangifte is de verzuimboete € 2.639.

De verzuimboete is € 369 als je niet (of niet op tijd) aangifte doet voor de volgende belastingen:

 • inkomstenbelasting
 • erfbelasting
 • schenkbelasting

De boete loopt op tot € 5.278 als je vaker verzuimt.

Als je voor de vennootschapsbelasting niet (of niet op tijd) aangifte doet, is de verzuimboete € 2.639. Deze boete loopt op tot € 5.278 als je meerdere jaren achter elkaar verzuimt aangifte te doen.

 1. Vergrijpboete: opzet of grove schuld

Voor de hoogte van een vergrijpboete is allereerst van belang of sprake is van opzet of grove schuld. Bij opzet bedraagt de boete 50% van de belasting die je opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 25%. Heb je opzettelijk of met grove schuld inkomen uit sparen en beleggen niet of onjuist aangegeven (box 3 inkomen)? Dan is de boete 150% van de belasting die je opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 75%. Daarnaast bekijkt de Belastingdienst of er redenen of omstandigheden zijn om de boete verder te verhogen of te verlagen. De boete wordt hoger als je bijvoorbeeld al eerder een vergrijpboete kreeg. De boete valt lager uit als sprake is van verzachtende omstandigheden.

Aan welke regels moet de Belastingdienst zich houden?

De Belastingdienst moet jou schriftelijk informeren dat zij een boete opleggen en waarom. Bij vergrijpboetes doen ze dat nog vóórdat de boetes wordt opgelegd. Je kunt dan aangeven of en waarom je het niet eens bent met de boete. Dit kan voor de Belastingdienst reden zijn om de boete niet op te leggen, of om deze te verlagen.

Je hebt recht op inzage van alle gegevens op grond waarvan de boete wordt opgelegd. Je bent niet verplicht om op alle vragen van de belastingdienst antwoord te geven. Je moet wel antwoord geven op vragen over de door jou verschuldigde belasting. Je hoeft geen antwoord te geven op vragen over de boete en de mate waarin je opzet of grove schuld kan worden verweten. De Belastingdienst mag jou niet verhoren zonder jou te wijzen op jouw recht om te zwijgen.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met boetes?

Je kunt bezwaar maken tegen opgelegde boetes. Hoe je dat kunt doen lees je hier. Of je laat het gewoon aan ons over!

Hoe kun je een boete voorkomen?

Je kunt boetes voorkomen door tijdig (op tijd), juist en volledig aan jouw (aangifte)verplichtingen te voldoen.

Heb je al aangifte gedaan, maar is deze onjuist of onvolledig? Dan kun je een vergrijpboete voorkomen door jouw aangifte tijdig te verbeteren. Hoe je dat doet lees je hier. Ook hier geldt: of je laat het aan ons over!

Vragen over boetes belastingdienst?

Heb je vragen over of opmerkingen over de boetes van/door de Belastingdienst? We staan voor je klaar om de vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendalBV