Broodfonds

Home » Blog » Arbeidsongeschiktheid » Broodfonds

Geplaatst door lamersrozendal in Arbeidsongeschiktheid op 11 februari 2019

Broodfonds: goed alternatief voor AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is volgens veel zelfstandige artiesten en musici (en andere kleine zelfstandigen) veel te duur. Zelfs na aftrek van de premie in de inkomstenbelasting is het netto bedrag voor velen een struikelblok. Dat is vaak de reden dat ze zich dus niet verzekeren. Of dat verstandig is…….

In een eerdere blog ben ik al ingegaan op de noodzaak, de mogelijkheden en aandachtspunten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik verwijs er hier graag nog een keer naar: https://www.lamersrozendal.nl/arbeidsongeschiktheid-zelfstandige-musici-en-artiesten/

Van diverse kanten is ons de vraag voorgelegd of er geen goed(koper) alternatief is voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Regelmatig valt daarbij de naam “Broodfonds”. 

 

Wat is een Broodfonds en wat is het verschil met een AOV?

Broodfondsen zijn fondsen waarin groepen ondernemers geld bijeenbrengen. Dat geld wordt vervolgens “geschonken” aan deelnemers die tijdelijk arbeidsongeschikt raken. Het is dus een gezamenlijk geldpotje waaruit de eventuele arbeidsongeschikte deelnemer tijdelijk een “uitkering” krijgt. Die uitkering gaat in de vorm van een schenking (van alle deelnemers aan de arbeidsongeschikte deelnemer).

Wezenlijk verschil met een AOV is dat een Broodfonds géén verzekering is die tijdens een overeengekomen (levenslange) periode een vooraf overeengekomen uitkering doet.

De premie van een AOV is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De ontvangen uitkeringen zijn belast voor de inkomsternbelasting. Voor een broodfonds geldt echter dat de inleg niet aftrekbaar is en dat de ontvangen “schenkingen” niet belast zijn. De schenkingen van de deelnemers aan de arbeidsongeschikte mogen een bedrag van € 2.173,- per jaar niet te boven gaan. Die € 2.173,- (bedrag 2019) is namelijk het maximaal voor de schenkbelasting vrijgestelde bedrag voor schenkingen van willekeurige derden aan elkaar.

Nadelen van een broodfonds:

  • De inleg (premie) is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
  • De uitkeringen duren maximaal twee jaar, dus geen structurele oplossing bij langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • Bij (gelijktijdig) meerdere arbeidsongeschikten in hetzelfde fonds loop je het risico dat de pot al leeg is als jij er een beroep op wilt doen;
  • Het te schenken bedrag is maximaal € 2.173,- per schenker. Je hebt dus veel deelnemers (schenkers) nodig als je een hoge(re) uitkering per jaar wenst.

Voordelen van een broodfonds:

  • De uitkeringen zijn niet belast met inkomstenbelasting;
  • De kosten van een broodfonds zijn laag;
  • Door de sociale controle van de deelnemers melden deze zich niet makkelijk ziek;
  • De inleg is vaak lager dan de premie voor een AOV.

Onze mening:

Uiteraard is het aan de ondernemer zelf om een keus te maken. Niet verzekeren, wel verzekeren, broodfonds, .…. voor alles is wel wat te zeggen en elke ondernemer zal zijn eigen redenen kunnen aanvoeren voor het één of het ander.

Als je voldoende op de hoogte bent van de verschillen en van de voor- en nadelen dan kun je voor jezelf de juiste keuze maken. Wellicht is het ook goed om te kijken naar een combinatie van een verzekeringsproduct en een broodfonds.

Helemaal niets doen is in de meeste gevallen echter geen optie! Overleg het eens met jouw adviseur!

Kijk voor meer informatie over broodfondsen bijvoorbeeld eens hier: https://www.broodfonds.nl/meest_gestelde_vragen

 

Vragen:

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaand artikel? We staan voor je klaar om de vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

 

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendalBV

dirigent

Uw dirigent achter de schermen