Lage BTW tarief van 6% naar 9%; KOR ook aangepast?

Home » Blog » BTW » Lage BTW tarief van 6% naar 9%; KOR ook aangepast?

Geplaatst door lamersrozendal in BTW op 15 augustus 2018

Het lage BTW tarief van 6% wordt verhoogd naar 9%. Wordt de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) hierop aangepast?

 

Verhoging  lage BTW tarief:

Zoals het er op dit moment naar uitziet zal het lage BTW tarief van 6% met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd naar 9%. De Eerste en Tweede Kamer moeten zich er nog over uitspreken, dus het kan nog anders worden. De Belastingdienst is al gestart met de voorlichtingscampagne rond de BTW verhoging, dus kunnen we er van uitgaan dat de BTW verhoging per 1 januari 2019 door zal gaan.

Niets is echter zeker voordat het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer.

Onder andere artiesten en musici, die veelvuldig het lage BTW tarief (podiumkunsten) in rekening brengen aan hun opdrachtgevers, moeten vanaf 1 januari 2019 dit hogere percentage in rekening brengen. Vervelend als je bedragen inclusief hebt afgesproken! Echter, onze mening is dat je de verhoging van de BTW moet kunnen doorberekenen aan jouw opdrachtgevers. Het is een wettelijke verhoging en netto wordt jij er niet beter of slechter van als je het wel doorberekend. Zelfs in al lopende contracten kan de BTW verhoging worden doorberekend. Bepalingen in contracten die dit verbieden zijn zelfs nietig!

Voor het publiek of bijvoorbeeld een koorlid wordt het dus wel duurder. De consument betaalt immers altijd (uiteindelijk) de BTW. Voor de consument volgt er echter een compensatie voor de hogere BTW in de vorm van een verlaging van de belasting op arbeid (loon, winst etc.) per 1 januari 2019.

 

Anticiperen?

 De Belastingdienst zegt in haar voorlichtingscampagne dat je bij offertes die je in 2018 maakt voor goederen of diensten die in 2019 worden geleverd, uit moet gaan van het BTW tarief van 9%. Zorg er dus tijdig voor dat jouw administratie, facturatie en prijzen tijdig op orde zijn.

Voor degenen die voor hun (BTW-)administratie gebruik maken van onze excel modellen, zullen we binnenkort de modellen op onze website plaatsen waarin het lage BTW percentage is aangepast naar 9%. Je kunt ze hier dan zelf downloaden.

Vooruit factureren?

Wat als je in 2018 al hebt gefactureerd voor bijvoorbeeld een concert of evenement in 2019?

De Staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat ondernemers niet zullen worden opgezadeld met extra administratieve lasten inzake de BTW verhoging. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op prestaties die pas in 2019 plaatsvinden, maar al in 2018 betaald zijn. Wellicht biedt dit (vooruit factureren) nog mogelijkheden voor artiesten en musici…..maar dat is nog even afhankelijk van de definitieve overgangsregeling. Opletten dus!

Let er ook op dat er in ieder geval al wel in 2018 betaald moet zijn!

Ook de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie mag hierbij niet uit het oog verloren worden. Uit een uitspraak van dit Hof blijkt namelijk dat de “BTW op vooruitbetalingen niet mag worden teruggevraagd als ten tijde van de vooruitbetaling nog onzeker is of het goed of de dienst uiteindelijk geleverd wordt”.

NB:

  • Op prestaties die in 2018 zijn verricht en die pas in 2019 worden gefactureerd, moet je wel het 6% tarief toepassen.
  • Door in 2018 alvast zakelijke aankopen te doen onder het 6% tarief, kunnen vrijgestelde ondernemers nog profiteren van het lage BTW tarief.

 

Invloed van de BTW verhoging op de Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

Door de verhoging van het lage BTW tarief van 6 naar 9% krijg je eerder te maken met de grenzen die in de KOR worden toegepast. De grens om geen BTW af te hoeven dragen ligt bijvoorbeeld op € 1.883,-. Even afhankelijk van de eventuele zakelijke kosten en aankopen tegen het 9% tarief bereik je deze grens dus sneller. Dat zou dan dus een financieel nadeel kunnen opleveren voor de kleine ondernemers. Helaas!

 

Aanpassing KOR?

Er is ons diverse keren gevraagd of de KOR zal worden aangepast wegens de verhoging van het lage BTW tarief. Het antwoord daarop is NEE, helaas niet of zelfs: vanzelfsprekend niet.

Althans, niet om deze reden!

Ondernemers die nooit het lage BTW tarief mogen toepassen hebben namelijk met dezelfde KOR te maken als de ondernemers die veelvuldig het lage BTW tarief mogen toepassen. Zij komen bijna nooit in aanmerking voor de KOR. Een ongelijkheid die dus al vele jaren speelt!

Echter, er zijn inmiddels wel plannen gepresenteerd om de KOR aan te passen per 1 januari 2020.

Bij deze nieuwe KOR zal niet de (na vooraftrek) te betalen BTW bepalend zijn, maar zal er sprake zijn van een omzet gerelateerde vrijstelling van BTW. Hiermee wordt sowieso al de ongelijkheid weggehaald tussen ondernemers die veelvuldig het lage tarief mogen toepassen en ondernemers die alleen maar onder het hoge tarief vallen. Daarnaast zal de nieuwe regeling niet alleen ook open staan voor personenvennootschappen (eenmanszaak, zzp-er, vof, maatschap), maar ook voor rechtspersonen (NV, BV, Coöperaties etc.).

Hoe de nieuwe regeling er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk en hoe hoog de omzetgrens voor de nieuwe BTW vrijstelling wordt is ook nog gissen. Nederland denkt aan € 20.000, maar als het aan Europa ligt gaat de omzetdrempel naar € 100.000.

Onder de nieuwe regeling wijzigt de positie van de ondernemer ook van een BTW-belaste ondernemer naar een BTW-vrijgestelde ondernemer, met als resultaat dat de ondernemer geen BTW meer kan aftrekken en ook geen aangifte mee hoeft te doen.

Op een later tijdstip zullen we jullie hier uiteraard nader over informeren.

 

Vragen:

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaand artikel? We staan voor je klaar om de vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

 

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendalBV

Uw dirigent achter de schermen

Dirigent