Testament: alles goed geregeld?

Home » Blog » Algemeen » Testament: alles goed geregeld?

Geplaatst door lamersrozendal in Algemeen op 29 oktober 2015

Checklist testamenten

 

Heb Je Alles Goed Geregeld?

Heb je al een testament? Kijk dan regelmatig na of het nog voldoet aan jouw wensen, jouw situatie en de wettelijke regelingen. Hieronder een checklist:

 

VRAAG 1 Is jouw testament van voor 2003?

De kans is groot dat jouw testament niet voldoet aan jouw wensen, geen gebruik maakt van de mogelijkheden sinds de invoering van het nieuwe erfrecht en geen rekening houdt met de eigen bijdrage AWBZ (bij opname in een verpleeginrichting). Ook voor besparing van erfbelasting dien je jouw testament te herzien. De executeur testamentair die mogelijk in jouw testament is benoemd heeft minder bevoegdheden dan die jij aan een executeur kunt toewijzen in testamenten van na 2002. Het is verstandig de bepalingen met betrekking tot de executeur te wijzigen.

 

VRAAG 2 Is jouw testament opgemaakt tussen 2002 en 2010?

De kans is groot dat jouw testament leidt tot een veel grotere heffing aan erfbelasting dan nodig is. In 2010 is de successiewet gewijzigd, waarbij de tariefstructuur en de vrijstellingen ingrijpend zijn veranderd. Door de wijziging van de wet, maar ook ontwikkelingen in het recht, kan een testament tegenwoordig veel beter aan jouw wensen voldoen dan 20 jaar geleden. Ook wordt hier meestal nog geen rekening gehouden met de eigen bijdrage AWBZ.

 

VRAAG 3 Ben je inmiddels gehuwd, gescheiden, heb je kinderen gekregen of een huis gekocht waar in jouw testament geen rekening mee is gehouden?

De kans is groot dat je op enig moment een testament hebt gemaakt en vervolgens in de veronderstelling leeft dat alles goed is geregeld. Wellicht is het verstandig jouw testament door ons kantoor te laten controleren om te zien of jouw testament nog aan jouw huidige wensen voldoet.

 

VRAAG 4 Heb je nagedacht welk effect de waardestijging van de woningen in de laatste twintig jaar heeft voor het te betalen bedrag aan erfbelasting en of jouw erfgenamen dit bedrag zomaar kunnen betalen?

De kans is groot dat een groot deel van jouw vermogen in jouw huis zit. Als je komt te overlijden kan het zijn dat je onvoldoende geld op jouw (spaar)rekening hebt om de erfbelasting voor jouw kinderen te voldoen die jij op grond van de wet of het testament moet voorschieten.

 

VRAAG 5 Heb jij in jouw testament al rekening gehouden met kleinkinderen?

Door jouw kleinkinderen in jouw testament op te nemen kan een extra besparing van erfbelasting worden gerealiseerd als jouw eigen kinderen het niet zo hard nodig hebben. Tevens realiseer je voor jouw kleinkinderen een eigen spaarpotje. Leuk voor de studie of de aankoop van de eerste eigen woning!

 

VRAAG 6 Staat er in jouw testament een juiste uitsluitingsclausule?

In de meeste testamenten is een bepaling opgenomen dat wat jij nalaat alleen voor jouw eigen kinderen is en in geval van echtscheiding ook van hen blijft. Omdat deze bepaling in oude testamenten vaak zonder flexibiliteit is opgenomen heeft dat tot gevolg dat, in het geval van het overlijden van jouw kinderen, hetgeen zij van jou geërfd hebben niet met hun partner kunnen verrekenen. Dit leidt tot onnodige belastingheffing.

 

 

VRAAG 7 Ben jij gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden?

De kans is groot dat er geen zogenaamd finaal verrekenbeding is opgenomen waardoor er bij jouw overlijden veel meer erfbelasting betaald moet worden dan nodig is. Door het opnemen van een finaal verrekenbeding wordt bij jouw overlijden op grond van de huwelijksvoorwaarden verrekend tussen jou en jouw partner “alsof” jullie in gemeenschap van goederen waren gehuwd: de helft van jullie gezamenlijk vermogen blijft buiten de heffing van erfbelasting bij jouw overlijden.

 

VRAAG 8 Heb jij, als er in jouw huwelijksvoorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen, dit verrekenbeding ook nageleefd door jaarlijks met jouw partner te verrekenen?

Door het niet naleven van het periodiek verrekenbeding ontstaat op grond van de jurisprudentie mogelijk een gemeenschap van goederen met alle gevolgen van dien. Het is raadzaam dit met jouw notaris/belastingadviseur te bespreken.

 

VRAAG 9 Heb je een voorziening getroffen voor het geval jij plotseling door een ongeluk of ernstige ziekte niet meer in staat bent jouw wil te bepalen?

Je kunt bij de notaris een levenstestament laten opstellen waarin je volmacht verleent aan een of meer personen of instanties om jouw zaken te behartigen als jij dat niet meer zelf kunt.

 

VRAAG 10 Heb jij vastgelegd wat jouw wensen zijn indien je blijvend verpleegd of verzorgd dient te worden?

Je kunt bij de notaris een levenstestament laten opstellen waarin je verklaart wat jouw wensen zijn indien jij blijvend verpleegd of verzorgd moet worden en er tevens voor zorgen dat jouw wensen ook worden nageleefd.

 

VRAAG 11 Heb jij vastgelegd wat jouw wensen zijn ten aanzien van jouw huis of inboedel als jij blijvend wordt opgenomen in een verpleegtehuis?

Je kunt bij de notaris een levenstestament laten opstellen waarin je verklaart wat er met jouw huis en inboedel moet gebeuren als jij blijvend in een verpleeg- of verzorgingstehuis wordt opgenomen en op dat moment de regie niet meer in eigen hand hebt.

 

VRAAG 12 Is er iemand op de hoogte waar jouw belangrijke papieren te vinden zijn en heb je voor jouw familie en nabestaanden een goed overzicht van alle voor hen en voor jou relevante zaken?

Je kunt een nalatenschapsdossier laten samenstellen waarin alle voor jou relevante zaken bijeen worden gebracht en die als handleiding kan dienen voor een executeur of gevolmachtigde zodat zij op eenvoudige wijze invulling kunnen geven aan jouw wensen als je dat zelf niet meer kenbaar kunt maken.

 

VRAAG 13 Heb jij vastgelegd wat er met jouw digitale nalatenschap dient te gebeuren en wie deze moet of mag afwikkelen?

In de huidige tijd van internet waarin veel mensen actief zijn op diverse sites zoals social network sites en fora, is het niet altijd wenselijk dat jouw erfgenamen onder jouw naam moeten inloggen om jouw gegevens te verwijderen, omdat veel mensen op internet een eigen privéleven leiden dat niet altijd met de erfgenamen gedeeld hoeft te worden. Laat dit ook vastleggen!

 

Heb je nog geen testament:

Klik dan hier voor onze blog over waar je op moet letten als je een testament wilt op laten stellen.

 

Vragen over jouw testament?

Heb je vragen over jouw testament? We staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden en je helpen om de beste oplossing te zoeken.

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendalBV