TOZO: Berekening Inkomsten Voor Controle Gemeente

Home » Blog » Nieuws » TOZO: Berekening Inkomsten Voor Controle Gemeente

Geplaatst door lamersrozendal in Algemeen op 16 juni 2020

Hoe worden de inkomsten uit jouw eigen bedrijf (niet zijnde een BV) berekend voor de TOZO?

Heb je de afgelopen tijd een TOZO uitkering ontvangen, dan zal de gemeente jou vragen om een berekening op te maken van jouw netto inkomsten over die periode(s).

Voor de Tozo moet de netto beloning (netto winst) worden aangemerkt als inkomsten. De netto beloning wordt vastgesteld op basis van onderstaande stappen:

  • De bruto inkomsten uit bedrijf of zelfstandig beroep is de omzet (het totaalbedrag dat je in die maand als zelfstandige in rekening hebt gebracht aan jouw opdrachtgevers/afnemers).
  • Een oninbare factuur (debiteur heeft aangegeven dat hij deze niet kan betalen) telt niet mee als inkomsten.
  • Een doorlopende subsidie of een (doorlopende) grote opdracht wordt wel gezien als inkomsten.Deze moet je naar rato (zoveel mogelijk op basis van de gewerkte uren) toerekenen aan de maanden waarover je aanvullende inkomensondersteuning (uitkering) hebt gekregen.
  • Van dit totaalbedrag moet je de kosten aftrekken die in dezelfde maand gemaakt zijn om uren en/of producten te kunnen verkopen. Het gaat dan om alle zakelijke kosten zoals materiaalkosten, reiskosten, maar ook o.a. kosten voor (zaal)huur, muziek, bladmuziek, abonnementen, contributies, kosten ZOOM etc. en eventueel personeelskosten. Bedragen die je hebt ontvangen vanuit de NOW (noodmaatregel ten behoeve van personeelskosten) moet je in mindering brengen op de loonkosten.
  • Naast de maandelijks terugkerende kosten hebben ondernemingen vaak meerdere soorten kosten die slechts één of enkele keren per (boek)jaar worden gemaakt, de zogenaamde terugkerende incidentele kosten. Denk daarbij aan kosten voor onderhoud van instrumenten e.d., verzekeringen, accountants- en administratiekosten, gemeentelijke belastingen en heffingen en noodzakelijke (kleine) investeringen. Voor deze incidentele kosten geldt dat je ze, ongeacht het moment waarop je ze maakt en betaalt, naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ mee mag tellen als kosten ten laste van de maand waarvoor je de berekening maakt.
  • De bedragen van de omzet en de kosten moet je exclusief BTW berekenen, tenzij er volgens de regels wel rekening mee moet worden gehouden (bijvoorbeeld bij toepassing van de kleineondernemersregeling (nieuwe KOR), ofwel, als je geopteerd hebt voor vrijstelling van BTW).
  • Op het berekende bedrag aan inkomsten minus uitgaven mag je een forfaitair percentage voor verschuldigde inkomstenbelasting in mindering brengen. Dit percentage is 18%. De uitkomst is je “netto beloning”.

 

Kom je met de berekening uit op een negatief bedrag? Ook dan is jouw uitkering voor levensonderhoud (TOZO) nooit hoger dan het sociaal minimum.

Let op: Vanaf 1 juni 2020 wordt er voor het toekennen van een TOZO uitkering WEL gekeken of en hoeveel inkomen jouw partner heeft. Tot 1 juni 2020 wordt het inkomen van een partner buiten beschouwing gelaten.