Urencriterium Artiesten en Musici

Home » Blog » Ondernemerschap » Urencriterium Artiesten en Musici

Geplaatst door lamersrozendal in Ondernemerschap op 28 december 2015

URENCRITERIUM ARTIESTEN EN MUSICI

Voor musici en artiesten die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting is het van groot belang om aan het urencriterium te voldoen. Dat wil zeggen dat je minimaal 1.225 uren per jaar aan jouw onderneming moet besteden. Voldoe je hieraan, dan heb je namelijk recht op de volgende ondernemersfaciliteiten:

  • zelfstandigenaftrek
  • startersaftrek (eerste drie jaar)
  • meewerkaftrek
  • investeringsaftrek
  • fiscale oudedagsreserve

 

Allemaal aftrekposten voor de inkomstenbelasting, waardoor je dus (veel) minder belasting gaat betalen. Wie wil dat nou niet?

NB: om voor de MKB-winstvrijstelling in aanmerking te komen, hoef je niet te voldoen aan het urencriterium.

HOE WERKT HET URENCRITERIUM?

Als ondernemer moet je aan kunnen tonen dat je voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen: als de belastingdienst er om verzoekt moet je aan kunnen tonen dat je minimaal 1.225 uren op jaarbasis aan jouw onderneming hebt besteed. Hoe kun je dat aantonen? Simpelweg door een urenadministratie bij te houden, bijvoorbeeld in jouw agenda of in een excelsheet. Zeker voor startende ondernemers is het raadzaam om dit goed bij te houden. De omzet zal de eerste jaren misschien nog aan de lage kant zijn, waardoor de gewerkte uren al snel een punt van discussie zijn. Als je dan achteraf nog iets in elkaar moet “flansen” om je gewerkte uren aan te tonen, dan kun je wel eens een heftige discussie met de fiscus krijgen. Weet jij nu nog wat je twee jaar geleden allemaal voor jouw onderneming hebt gedaan? Vanzelfsprekend is het makkelijker om de inspecteur ervan te overtuigen dat je meer dan 1.225 uren voor jouw onderneming hebt gewerkt bij een omzet van € 50.000 dan bij een omzet van € 12.000.

GEEN VOLLEDIG KALENDERJAAR ONDERNEMER?

Als je slechts een deel van het jaar ondernemer bent, bijvoorbeeld vanaf september, dan moet je voor deze kortere periode ook minimaal 1.225 uur aan jouw onderneming besteden om in dat jaar recht te hebben op de ondernemersfaciliteiten. Dus niet 4/12 x 1.225 uren. Denk in het startjaar van de onderneming ook aan alle uren die je hebt besteed aan de voorbereiding om de onderneming op te starten!

DIRECTE EN INDIRECTE UREN TELLEN MEE!

Voor het urencriterium tellen alle aan de onderneming bestede uren mee, dus niet alleen de declarabele (gefactureerde) uren, maar ook alle indirecte uren, bv het kopen van bladmuziek of het thuis repeteren van een muziekstuk. Houd ze goed bij!

 

LAGER URENCRITERIUM BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID / ZWANGERSCHAP

Heb je een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, dan hoef je bij het starten van een onderneming maar te voldoen aan een uren eis van 800 uur.

Onderbreek je jouw werkzaamheden wegens zwangerschap en bevalling, dan wordt geacht dat de (normale) werkzaamheden gedurende deze periode gewoon zijn doorgelopen. Dus werkte je voor jouw zwangerschap gemiddeld 30 uur per week voor jouw onderneming, dan tellen deze uren tijdens jouw onderbreking wegens zwangerschap gewoon door.

BIJ LOONDIENST NAAST ONDERNEMING GELDT NOG EEN VEREISTE

Werkt je, naast jouw onderneming, ook nog in loondienst bij een werkgever, dan geldt naast de eis van 1.225 uren nog een tweede eis. Je moet dan namelijk ook nog eens meer dan 50% van jouw werkzame tijd aan jouw onderneming besteden.

Heb je dus een baan voor 120 uur per maand = 1.440 uur per jaar, dan moet je per jaar meer dan 1.440 uur aan jouw onderneming besteden om voor de ondernemersfaciliteiten in aanmerking te komen.

Voor ondernemers met recht op startersaftrek geldt deze 50%-eis (ook wel “grotendeelscriterium” genoemd) overigens niet!

Lange tijd is er gediscussieerd of de reistijd in het kader van de dienstbetrekking ook meetelde als werktijd. Onlangs heeft het Hof Den Haag hierover een belangrijke uitspraak gedaan.

“Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat bij de toetsing aan het urencriterium men ook de reistijd voor het verrichten van arbeid in dienstverband in aanmerking moet nemen.
Met dit oordeel vernietigde het Hof de uitspraak van Rechtbank Den Haag. De Rechtbank meende namelijk dat de reistijd in het kader van de dienstbetrekking niet kwalificeerde als werktijd. De motivatie van de Rechtbank was dat de werknemer in deze zaak niet betaald werd voor zijn reistijd.
Het Hof vindt echter niet van belang of de uren woon-werkverkeer volgens het arbeidscontract kwalificeren als werktijd waarvoor de werknemer loon krijgt.
Het is voldoende als het verkeer plaatsvindt met het oogmerk om werkzaamheden te verrichten in dienstbetrekking. Is dat eenmaal het geval, dan moet men van het Hof de bestede reistijd rekenen tot de arbeidstijd in loondienst voor de toetsing aan het grotendeelscriterium.”

De uitspraak van het Hof staat dus haaks op die van de Rechtbank. Eventueel kan de Hoge Raad in cassatie nog een andere mening zijn toegedaan. Zekerheid hebben we dus nog niet…..maar wel een goed handvat.

TIP: denk er dus ook aan om de reistijd ten behoeve van de werkzaamheden voor jouw onderneming mee te tellen bij de gewerkte uren. Probeer dat zo goed mogelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een extra kolom in jouw kilometeradministratie.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over het bovenstaande artikel? We staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendalBV