VAR-Verklaring Verdwijnt – Vervolg –

Home » Blog » Nieuws » VAR-Verklaring Verdwijnt – Vervolg –

Geplaatst door lamersrozendal in Nieuws op 12 oktober 2015

VAR-Verklaring Verdwijnt – een vervolgartikel –

In een eerdere blog hebben wij jullie al op de hoogte gesteld van de vermoedelijke verdwijning van de VAR-verklaring per 1-1-2016. Per die datum moet de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking treden. Op basis van deze wet moeten opdrachtgever en opdrachtnemer in een (model)overeenkomst exact omschrijven wat de werkzaamheden van de opdrachtnemer inhouden. Op basis van die overeenkomst beoordeelt de Belastingdienst of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen over de vergoedingen. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Nog even afwachten dus.

 

Standaardovereenkomsten

De Staatssecretaris heeft medegedeeld dat er in oktober 2015 al 40 modelovereenkomsten worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Inmiddels (12 oktober 2015) staan er vijf modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst, waaronder twee voor artiesten, namelijk een voor optredens van individuele artiesten en een voor optredens van artiestengezelschappen. Deze overeenkomsten kunnen dus gebruikt worden in voorkomende situaties. LET OP: er mag niets aan de tekst gewijzigd worden. Doe je dat wel, dan moet je de overeenkomst (opnieuw) laten beoordelen door de Belastingdienst.

 

Modelovereenkomst zegt niets over ondernemerschap opdrachtnemer

De goedgekeurde (model)overeenkomst zegt overigens niets over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst oordeelt alleen maar of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en afdragen. Dus of de inkomsten voor de opdrachtnemer winst uit onderneming vormen of resultaat uit overige werkzaamheden kan niet worden afgeleid uit de goedgekeurde overeenkomst. Hoe de inkomsten in de inkomstenbelasting worden gekwalificeerd hangt dus af van allerlei andere omstandigheden van de opdrachtnemer. De voorwaarden voor ondernemerschap die thans gelden blijven ook na 1-1-2016 van kracht.

Controle

Indien een (model)overeenkomst op grond van de Wet DBA is goedgekeurd door de Belastingdienst en de opdrachtgever (dus) geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen over de vergoedingen aan de opdrachtnemer, dan is de kous daarmee nog niet af!

Van wezenlijk belang is dat de opdrachtnemer de opdracht feitelijk uitvoert conform de overeenkomst. De opdrachtgever moet dit aannemelijk maken. Hierdoor is de opdrachtgever mede verantwoordelijk voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Wordt de opdracht niet conform de overeenkomst uitgevoerd, dan kan de Belastingdienst een correctieverplichting/naheffingsaanslag loonheffingen en eventueel een boete opleggen aan de opdrachtgever. Dit betreft dus de ingrijpende wijziging ten opzichte van de VAR. Onder de VAR wetgeving kan geen naheffing worden opgelegd aan de opdrachtgever (tenzij er duidelijk sprake was van misbruik door de opdrachtgever).

 

Modelovereenkomsten verplicht?

Nee, opdrachtnemers en opdrachtgevers zijn niet verplicht om gebruik te maken van model- overeenkomsten. Zij mogen ook zelf een overeenkomst opstellen en deze al dan niet ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. Doen ze dat niet, dan kunnen ze dus ook geen vrijwaring ontlenen aan de beoordeling door de Belastingdienst. Die is er dan immers niet. Daardoor vergroot je dus wel het risico op naheffingsaanslagen.

Voor veel situaties waarin er overduidelijk sprake is van zelfstandigheid van de opdrachtnemer, is het werken met een (model)overeenkomst overbodig, omdat partijen zelf goed kunnen beoordelen dat er geen sprake is van werknemerschap. Bijvoorbeeld een pianist die kinderen in de (vroege) avonduren pianoles geeft. Hier is goed zelf te beoordelen dat de pianist niet bij de kinderen in loondienst is en er dus geen sprake is van werkgeverschap.

In andere situaties is dat niet altijd duidelijk. Bijvoorbeeld een dirigent van een orkest. Is deze bij het orkest in loondienst? Hier lijkt ons een (model)overeenkomst wel van belang!

 

Overeenkomst voorleggen?

Wil je een overeenkomst voorleggen aan de belastingdienst, houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst een doorlooptijd van circa zes weken nodig heeft om de overeenkomst te beoordelen.

Wacht dus niet te lang met voorleggen, want dan bestaat er waarschijnlijk op het moment van het uitvoeren van de opdracht nog geen zekerheid omtrent de arbeidsverhouding. En dat is niet wenselijk!

Heb je hulp nodig bij het samenstellen van een overeenkomst, dan zijn we je daarbij uiteraard graag van dienst. Let op: het verschil tussen loondienst en zelfstandige arbeid is vaak afhankelijk van kleine details!

Houd de website van de Belastingdienst in de gaten. Hierop verschijnen steeds meer (model)overeenkomsten. Klik op deze link: voorbeeldovereenkomsten

De voorbeeldovereenkomsten die voor artiesten en musici van belang zijn zullen wij binnenkort ook op onze website plaatsen onder het kopje “downloads”

 

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over het bovenstaande artikel? We staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

 

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendalBV