VAR-Verklaring Verdwijnt Per 1-1-2016 Voor ZZP-ers

Home » Blog » VAR » VAR-Verklaring Verdwijnt Per 1-1-2016 Voor ZZP-ers

Geplaatst door lamersrozendal in VAR op 13 augustus 2015

Ook gevolgen verdwijnen VAR-verklaring voor zelfstandige artiesten, musici, kunstbeoefenaars e.d.

Wat komt er in de plaats van de VAR?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR verklaring) verdwijnt per 1 januari 2016. De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 het wetsvoorstel “Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties” aangenomen. De Eerste Kamer stemt hierover na het zomerreces. Als de Eerste Kamer ook instemt met het wetsvoorstel, dan zal de wet in werking treden per 1 januari 2016. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten die zij met elkaar sluiten, voorleggen aan de Belastingdienst. Aan de hand van de inhoud van de overeenkomst zal de Belastingdienst beoordelen of de opdrachtgever loonbelasting moet inhouden en afdragen over de vergoeding (ofwel: of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking). Reeds bestaande en ook nieuwe overeenkomsten kunnen reeds nu worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Ook zal de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten (per branche) publiceren, waar een ieder dan gebruik van kan maken. Overeenkomsten voorleggen kan per mail via: alternatiefvar@belastingdienst.nl

Welke gegevens stuur je mee?

Als je een overeenkomst naar de Belastingdienst stuurt om te beoordelen, moet je de volgende gegevens meesturen:

  • naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt
  • soort organisatie die de overeenkomst vorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair
  • gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN
  • of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld
  • een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken
  • wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert
  • of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen
  • welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden

Je kunt deze gegevens in de overeenkomst of in de begeleidende e-mail vermelden. Als voor de overeenkomst richtlijnen of algemene voorwaarden gelden, moet je deze meesturen.

TIP:     Leg de overeenkomsten eerst aan een deskundige voor om te beoordelen.

Een kleine aanpassing kan grote gevolgen hebben!!

Specifiek voor musici, artiesten en kunstbeoefenaren

Musici, artiesten en andere kunstbeoefenaars zitten vaak in een geheel andere situatie dan bijvoorbeeld een schilder, timmerman, loodgieter etc. Als een musicus bijvoorbeeld pianoles geeft aan een jongere beneden de 21 jaar, moet daar dan een overeenkomst van opgesteld worden? En wie moet die overeenkomst dan ondertekenen, de ouder of het kind? Alle regels zijn op dit moment inhoudelijk nog niet voldoende duidelijk, maar wij zijn van mening dat er in dit soort situaties geen overeenkomst opgesteld hoeft te worden. Hier is al volkomen duidelijk dat er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever (het kind) en de opdrachtnemer (de musicus). Hier hoeft de opdrachtgever (het kind) dus geen loonheffingen in te houden op het lesgeld. Logisch lijkt ons. Dirigeer je bijvoorbeeld een orkest, dan kan er wel een overeenkomst noodzakelijk zijn. Krijg je bijvoorbeeld strikte aanwijzingen hoe je de avonden moet indelen, wat je precies moet gaan doen en wanneer, dan kan er sprake zijn van een (fictieve) dienstbetrekking en zal er over jouw vergoedingen loonheffing moeten worden ingehouden. Of er wel of geen loonheffing moet worden ingehouden door de opdrachtgever, zegt overigens nog niets over jouw ondernemerschap. De Belastingdienst beoordeelt dat aan de hand van meerdere aspecten. Dat was al zo en dat blijft ook zo. Vanzelfsprekend ben je geen ondernemer als op al jouw werkzaamheden loonheffing moet worden ingehouden. Wordt er slechts op een klein deel van jouw werkzaamheden loonheffing ingehouden, dan kun je voor het resterende deel natuurlijk gewoon zelfstandig ondernemer zijn (winst uit onderneming) of freelancer (resultaat uit overige werkzaamheden).

WE HOUDEN JULLIE OP DE HOOGTE INZAKE DE NIEUWE (VAR) REGELS!!

Vragen?

Heb je vragen over of opmerkingen over de VAR en de nieuwe regels? We staan voor je klaar om de vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Wim  Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendalBV