Werkruimte of Oefenruimte Thuis

Home » Blog » Algemeen » Werkruimte of Oefenruimte Thuis

Geplaatst door lamersrozendal in Algemeen op 02 februari 2016

De Werkruimte thuis / Oefenruimte thuis

Kan ik als musicus of artiest fiscaal iets met mijn werkruimte of oefenruimte thuis?

Menig musicus of artiest heeft thuis een werkruimte, lesruimte of oefenruimte tot zijn of haar beschikking. Die ruimte kost natuurlijk ook geld, of het nu gaat om een eigen woning of een gehuurde woning. Zijn de kosten ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zelfs als de woning niet tot het ondernemingsvermogen behoort? Deze vraag wordt ons dikwijls gesteld. Vandaar in deze blog een uitleg over de regeling.

Hoe zit de huidige regeling in elkaar?

De huidige regeling gaat er van uit dat de meeste werkruimten fiscaal een onderdeel blijven van de (eigen) woning (en dus geen aftrek van kosten voor de werkruimte).

Uitzonderingen:

  • Als de werkruimte naar verkeersopvatting een zelfstandig gedeelte van de woning vormt –> zelfstandigheidscriterium
  • Als de werkruimte intensief wordt gebruikt voor het verwerven van inkomen –> inkomenscriterium

 

Op de site van de belastingdienst staan diverse voorbeeldsituaties. Uiteindelijk wordt in de meeste gevallen geadviseerd om een (deskundige) adviseur te raadplegen. “Dat schiet lekker op” denk je dan, maar de regeling is echt soms heel moeilijk te snappen! Vooral bijvoorbeeld wanneer man en vrouw buiten gemeenschap van goederen gehuwd zijn, de man ondernemer is en de vrouw eigenaar van de woning. Dat kan tot heel vreemde situaties leiden.

Daar ga ik hier dan ook niet verder op in, want dat is maatwerk!

In het onderstaande ga ik er daarom van uit dat de woning eigendom is van de ondernemer.

Om voor kostenaftrek in aanmerking te komen moet de werkruimte/oefenruimte in de (eigen) woning dus voldoen aan twee criteria: het zelfstandigheidscriterium en het inkomenscriterium. Wat houden deze in:

Het zelfstandigheidscriterium:

Het zelfstandigheidscriterium houdt in dat de werkruimte naar verkeersopvatting een zodanige zelfstandigheid moet bezitten dat deze duidelijk te onderscheiden is door een aantal uiterlijke kenmerken, b.v.:

  • Een eigen opgang of ingang
  • Eigen voorzieningen, zoals bijvoorbeeld eigen sanitair
  • Afzonderlijk verhuurbaar aan derden   etc.

Een werkplek in de woonkamer, slaapkamer of op zolder kan fiscaal dus niet als een werkruimte worden behandeld. Alsdan geen kostenaftrek dus!

Het inkomenscriterium:

Naast de hierboven genoemde zelfstandigheid geldt ook nog eens dat de werkruimte intensief moet worden gebruikt voor de verwerving van inkomen. Heeft de ondernemer ook nog een soortgelijke werkplek elders (buitenshuis) dan moet meer dan 70% van zijn/haar inkomen worden verdiend in de werkruimte thuis.

Heeft de ondernemer geen werkruimte elders, dan moet het inkomen voor meer dan 70% in of vanuit de werkruimte thuis worden verdiend en tevens voor meer dan 30% in de werkruimte thuis.

Vaak worden de inkomsten gerelateerd aan het aantal uren dat aan de arbeid in de werkruimte is toe te rekenen. Andere verdeelsleutels zijn echter ook mogelijk als er een duidelijk ander verband bestaat tussen de gewerkte tijd en de inkomsten.

 

Werkruimte in eigen (koop)woning of in een huurwoning:

Voldoet de werkruimte aan het zelfstandigheidscriterium en aan het inkomenscriterium, dan moet er nog onderscheidt worden gemaakt tussen werkruimte in een eigen (koop)woning en werkruimte in een huurwoning.

Eigen Woning:

Bij een werkruimte in een eigen woning komt de zogenaamde vermogensetikettering om de hoek kijken. Dat wil zeggen dat bepaalt moet worden of de woning ondernemingsvermogen of privé vermogen van de ondernemer is, of als de woning en de werkruimte eenvoudig (juridisch) gesplitst kunnen worden, de werkruimte ondernemingsvermogen is en de (rest van de) woning privé vermogen.

Kan er niet eenvoudig gesplitst worden, dan geldt het volgende:

  • Als de woning voor meer dan 90% zakelijk wordt gebruikt, dan is de woning verplicht ondernemingsvermogen, en komt deze als zodanig op de balans van de onderneming te staan. Alle kosten komen dan ten laste van de onderneming en de ondernemer krijgt een “zogenaamde bijtelling voor het privé woongenot”.
  • Als de woning voor minder dan 10% zakelijk wordt gebruikt, dan is de woning verplicht privé vermogen. De ondernemer kan dan kosten in rekening brengen bij zijn onderneming.

 

Kan er wel eenvoudig (juridisch) een splitsing worden aangebracht, dan vormt de werkruimte ondernemingsvermogen en zijn de kosten van de werkruimte aftrekbare kosten voor de onderneming.

Huurwoning:

Indien een ondernemer een werkruimte heeft in een huurwoning en die werkruimte voldoet aan het zelfstandigheids- en inkomenscriterium, kan de huurwoning dan ook tot het ondernemingsvermogen gerekend worden? Nee, dat kan niet, want de huurwoning is geen eigendom van de ondernemer en dus ook niet van de onderneming. Wat volgens het Gerechtshof Amsterdam wel kan, is dat het zogenaamde huurrecht tot het ondernemingsvermogen kan worden gerekend. Indien de huurwoning dus voor meer dan 10%, dan kunnen alle kosten (huur, energie etc.) ten laste van de onderneming worden gebracht en krijgt de ondernemer een bijtelling voor het privé woongenot.

Het Gerechtshof Den Haag denkt hier echter anders over. Het laatste woord zal van de Hoge Raad moeten komen, maar die heeft zich hier nog niet over uitgelaten. Voorzichtigheid geboden dus!!

Let op:

In een werkgever –> werknemer relatie geldt weer een andere regeling, de zogenaamde werkkostenregeling, waar ik hier niet verder op in zal gaan.

Advies:

Het kwalificeren van de eigen woning als ondernemingsvermogen heeft ook nog andere fiscale gevolgen. Bijvoorbeeld bij verkoop van de woning. Maak je winst bij de verkoop, dan is deze winst belast als ondernemingswinst. In privé zou de verkoopwinst onbelast blijven.

Laat je dus op maat adviseren!!

 

Vragen?

Heb je vragen over of opmerkingen over bovenstaand artikel? We staan voor je klaar om de vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendal BV