Loonverwerking

Home » Diensten » Loonverwerking

Stel, een boekingsbureau belt je met de vraag of je aankomende dinsdag kunt optreden in het muziektheater van de gemeente. Je checkt je agenda en ziet dat je op die dag nog net een gaatje vrij hebt. Het boekingsbureau geeft echter wel aan dat ze je factuur zo snel mogelijk willen ontvangen. Jij wilt op jouw beurt echter liever nog even extra repeteren in plaats van dat je die factuur gaat opstellen. Om je focus vast te houden, is het slim om dit soort zaken uit te besteden. Dus: heb je geen tijd of zin om facturen op te stellen of opdrachtgevers na te bellen die jou nog moeten betalen? Wij kunnen dit soepel van je overnemen.

Artiestenregeling en Belastingdienst

Al je inkomsten moet je aangeven bij de Belastingdienst. Nu vinden ‘gewone’ mensen dat vaak al een beproeving, maar voor artiesten is dit dikwijls nog een graadje erger (lees: complexer). Voor artiesten bestaat er onder andere aparte wetgeving in de vorm van de artiestenregeling, waar met enige regelmaat wat in verandert. Op grond van die regeling mag je er voor kiezen om je opdrachtgever de loonheffingen en premies te laten inhouden en betalen over je inkomsten. (Hierdoor ben je als het ware tijdelijk in loondienst van je opdrachtgever.) Kies je voor toepassing van de artiestenregeling, dan mag je geen btw in rekening brengen aan je opdrachtgever (en dus ook geen btw terugvragen over je eigen zakelijke uitgaven). Dat kan nadelig zijn!

Elke regeling kent voor- en nadelen, alsmede voorwaarden om de regeling te mogen/kunnen toepassen. Afhankelijk van het feit wat je als creatieve professional precies doet, kunnen we je op dit gebied passend adviseren én we kunnen zaken van je overpakken. Heb je daar belangstelling voor, laat het ons weten.

Facturen van artistieke gezelschappen

Als je samen met een aantal anderen in een band speelt, zal het regelmatig voorkomen dat je opdrachtgever vraagt of je hem een totaalfactuur wil toesturen in plaats van dat ieder voor zich een factuur indient. Als je zo’n totaalfactuur opmaakt, heb je een inhoudingsverplichtingenverklaring (IPV) nodig. Nadeel daarvan is dat je met een IPV verplicht wordt om een loonadministratie te voeren. Voor veel artiesten is dat een belangrijke reden om niet te kiezen voor een IPV. Wij lossen dit voor je op, zodat de administratieve rompslomp je bespaard blijft.