Ondernemerschap Voor Artiesten, Musici, Kunstbeoefenaars En Andere ZZP-ers

Home » Blog » Ondernemerschap » Ondernemerschap Voor Artiesten, Musici, Kunstbeoefenaars En Andere ZZP-ers

Geplaatst door lamersrozendal in Ondernemerschap op 13 augustus 2015

Eisen Voor Ondernemerschap

De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen aan het ondernemerschap. Waaraan moet je voldoen?

Na jouw aanmelding bij de Belastingdienst beoordelen zij aan de hand van jouw omstandigheden of je aan de eisen voor ondernemerschap voldoet. Waar letten ze o.a. op:

  • Maak je winst? Zo ja, hoeveel? Als je alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, of als het niet aannemelijk dat je winst gaat maken, dan is er geen sprake van een onderneming (eerder een hobby).
  • Is jouw onderneming zelfstandig? Bepaal je zelf hoe je de onderneming inricht en de werkzaamheden uitvoert? Ontbreekt die zelfstandigheid dan is er meestal geen sprake van een onderneming.
  • Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld)? Dit is niet altijd noodzakelijk. Natuurlijk wel als je moet investeren.
  • Hoeveel tijd steek je in jouw werkzaamheden? Als j erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming.
  • Wie zijn jouw opdrachtgevers? Je moet er naar streven om meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen.
  • Hoe maak je jouw onderneming bekend naar buiten? Je bent voor jouw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet je je voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
  • Loop je ‘ondernemersrisico’? Bestaat er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen? Gebruik je jouw goede naam voor de uitoefening van jouw werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van jouw producten en diensten? Loop je ‘ondernemersrisico’, dan heb je waarschijnlijk een onderneming.
  • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming? Als je aansprakelijk bent voor de schulden van jouw onderneming, dan ben je mogelijk ondernemer.

Al deze bovenstaande punten voor het ondernemerschap kwamen ook voor op het aanvraagformulier voor de zogenaamde VAR verklaring. Deze bestaat vanaf 1-1-2016 niet meer. Daar heb ik in een andere blog over geschreven. Klik hier om naar dat artikel te gaan.

De eisen voor ondernemerschap zijn daarmee echter nog steeds onverminderd van kracht.

Vragen Over Ondernemerschap?

Heb je vragen of opmerkingen over het ondernemerschap? We staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendalBV