Arbeidsongeschiktheid Zelfstandige Musici en Artiesten

Home » Blog » Algemeen » Arbeidsongeschiktheid Zelfstandige Musici en Artiesten

Geplaatst door lamersrozendal in Algemeen op 24 november 2015

Arbeidsongeschiktheid bij artiesten, musici en andere ZZP-ers

 

Ben jij een zelfstandig werkende artiest, musicus, kunstbeoefenaar of andere ZZP-er?

Zo ja: Heb jij er al wel eens over nagedacht hoe jij financieel rond moet komen als je onverhoopt arbeidsongeschikt mocht raken?

Heeft jouw (eventuele) partner voldoende inkomen om samen van te kunnen leven en alle financiële verplichtingen na te kunnen komen?

Als je deze vraag met “nee” beantwoordt, dan is het zeer zinvol om dit artikel verder te lezen en je te vergewissen van de mogelijke gevolgen, maar ook om je te laten informeren waar je zoal op moet letten als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten!

Uit onderzoek is gebleken dat 74% van de ZZP-ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft! Dat is zeer zorgwekkend! Als voornaamste redenen hiervan noemen zij vooral het feit dat een AOV te duur is (68%).

Als je nagaat dat alle mensen die in loondienst werken (behalve de directeur-groot aandeelhouders) wel verzekerd zijn voor het geval ze arbeidsongeschikt raken, dan moet toch de vraag rijzen waarom ZZP-ers daar vaak niet voor verzekerd zijn. Ook voor werknemers in loondienst is het verzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico duur, maar dat is geen reden om ze niet te verzekeren!

Nu zeg je natuurlijk direct: maar dat wordt toch door de werkgever betaald!

Dat klopt inderdaad. De werkgevers betalen de premie. Voor de werkgever zijn het dus personeelskosten.

Waarom zou jij dan aan diezelfde ondernemers/werkgevers/opdrachtgevers geen extra bedrag(je) in rekening kunnen brengen voor jouw AOV verzekering? Hoe? Gewoon, door jouw uurtarief iets te verhogen! Voor eigen werknemers betalen ze het immers ook.

Opdrachtgevers maken graag gebruik van ZZP-ers, omdat deze vaak relatief goedkoop zijn. En waarom zijn ze goedkoop? Juist, omdat ZZP-ers er bij hun tariefbepaling vaak geen rekening mee houden dat ze zich ook moeten verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Laat staan dat ze er aan denken dat ze ook nog iets opzij moeten zetten voor hun pensioen (daar kom ik in een ander blog nog op terug). Niet voor niets dat de overheid er naar toe wil dat er voor ZZP-ers ook een soort “minimumloon” moet komen.

 

Redenen om geen AOV verzekering af te sluiten:

 Natuurlijk zijn er redenen om geen AOV verzekering af te sluiten. Dat ze (te) duur zijn vinden wij echter absoluut geen reden. Welke dan wel?

 • Jouw partner heeft voldoende inkomen. Daar redden jullie je prima mee.
 • Je hebt/jullie hebben voldoende vermogen achter de hand om een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid te overbruggen.
 • Je woont nog bij je ouders en kunt financieel op hen terugvallen.

 

Wanneer wel een AOV verzekering afsluiten?

 Als de bovenstaande redenen om geen AOV verzekering af te sluiten niet op jou van toepassing zijn, dan raden wij je ten zeerste aan om wel een AOV verzekering af te sluiten.

Waar moet je op letten als je een AOV verzekering wilt afsluiten?

 • Beoordeel eerst voor jezelf WANNEER de uitkering moet ingaan:
  1. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid (dus wanneer jij je beroep niet meer kunt uitoefenen)   of
  2. Als je door jouw arbeidsongeschiktheid geen “passende” arbeid meer kunt verrichten     of
  3. Pas als je helemaal geen arbeid meer zou kunnen verrichten
 • Wil je een uitkering in termijnen op basis van inkomensverlies of wil je een vast bedrag uitgekeerd krijgen (som geld ineens)? Dus een schadeverzekering of een sommenverzekering?
 • Heb je nu al een bepaalde handicap, aandoening of ziekte? Zo ja, dan zal de verzekeringsmaatschappij geen uitkering doen als de arbeidsongeschiktheid een gevolg van die handicap, aandoening of ziekte is (de zgn. uitsluitingsclausule).

 

 

Andere aandachtspunten:

De premie die je moet betalen voor jouw AOV verzekering is ook nog van een aantal andere factoren afhankelijk. O.a.:

 • De risicoklasse waar je in valt (welke werkzaamheden oefen je uit en hoe groot is daarbij het risico op arbeidsongeschiktheid)
 • De einddatum van de verzekering (60, 65 67 jaar)
 • De uitkeringsduur (tot einddatum verzekering of korter, bv. 2 jr. of 5 jr.)
 • Indexatie of niet? Moeten de uitkeringen geïndexeerd worden, en zo ja conform CBS, na ingang of voor en na ingang.
 • Hoe lang is de wachttijd voordat bij arbeidsongeschiktheid de uitkeringen ingaan? Direct, na 30 dagen, na 90 dagen, na een jaar?
 • Kies je voor een standaard tarief of een leeftijdsafhankelijk tarief?
 • Kent de verzekeringsmaatschappij (starters-)kortingen?

Al deze factoren bepalen uiteindelijk de hoogte van de verschuldigde premie. Die kun je dus zelf gedeeltelijk beïnvloeden door bepaalde keuzes te maken (geen indexatie, lange wachttijd, korte duur uitkering etc.)

Kijk dus goed uit voordat je een AOV verzekering afsluit. Kijk naar wat in jouw persoonlijke situatie wenselijk is en ook naar wat mogelijk is. Er is vast wel een combinatie die een betaalbare premie oplevert en waarbij voor jou een groot deel van de risico’s is afgedekt.

Uiteraard kijken wij graag met jou mee en kunnen wij je misschien in contact brengen met een betrouwbare tussenpersoon. Heb je zelf een goede tussenpersoon, dan kijken wij uiteraard ook graag even over jouw schouder mee naar de polis en polisvoorwaarden.

 

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over het bovenstaande artikel? We staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op of laat hieronder een reactie achter. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Wim Rikkert, Register Belastingadviseur, werkzaam bij LamersRozendalBV

www.lamersrozendal.nl                                                     wimrikkert@lamersrozendal.nl